تست تعيين زمان تخمک گذاری

26e204e4dadf423a3261d69b15bfb53b.jpgf_88d46e91ff2m_10c4471.jpg

تخمک گذاری به معنای آزاد شدن تخمک از تخمدان است که بطور معمول یک بار در طول سیکل ماهانه رخ می دهد .پس از تخمک گذاری تخمک آزاد شده در طی ۲۴ ساعت وارد لوله تخمدان می گردد. در انجا بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد.

تخمک گذاری بطور معمول در میانه سیکل( روز ۱۴) و همزمان با افزایش قابل توجه هورمون LH رخ میدهد  پس افزایش این هورمون نشانه آزاد شدن تخمک در ظرف ۲۴الی۳۶ ساعت آینده است.

هر بسته حاوی ۵ عدد نوار تست بوده که بهتر است از روز ۱۲ نمونه ادرار جمع آوری شود و نوک نوار تست را وارد ادرار کرده و حدود یک دقیقه خارج کرده و بعد از ۵ الی ۷ دقیقه جواب را میخوانیم . هرگز تست را بعد از ۱۰ دقیقه نخوانید.

۱- جواب منفی : یک خط پر رنگ در بالا و یک خط بسیار کم رنگ در پایین و یا یک خط پر رنگ در بالا

۲- جواب مثبت: دو خط پر رنگ که نشان میدهد تخمک گذاری در۲۴ الی ۳۶ ساعت آینده قطعی است

۳- جواب اشتباه: اصلا خطی ظاهر نشود و یا خط پایینی ظاهر شود و خط بالایی ظاهر نشود.

در صورتی که جواب منفی است باید روزانه آزمایش تکرار شود تا جواب مثبت گردد

توجه : نمونه ادرار را هر روز در یک زمان معیین تهیه کنید و از ادرار صبح زود استفاده نکنید. پس از گرفتن نمونه ادرار چند لحظه صبر کنید تا  دمای ادرار به دمای محیط برسد.

این تست برای مشخص کردن زمان تخمک گذاری و بهترین زمان بارداری و یا با استفاده از روشهای جلوگیری احتمال بارداری را کاهش داد.

/ 0 نظر / 215 بازدید