دارو در دوران بارداری

 

مصرف داروهای گروه أی و بی با توجه به اطلاعات موجود  در دوران بارداری مجاز اعلام شده است داروهای گروه سی با احتیاط فراوان و فقط در صورت ضرورت می توانند مصرف شوند مصرف داروهای گروه دی در دوران بارداری( مگر در شرایط ویژه وأن هم با حداقل دوز و حداقل دوره مصرف) غیر مجاز است داروهای گروه ایکس به هیچ عنوان نباید در دوران بارداری مصرف شوند

با توجه به اهمیت موضوع در اینجا به داروهای گروه  دی و ایکس اشاره میشود

1-chorionic Gonadotrophin(HCG) 2-Clomiphene 3-estrogens 4- Danazol 5-dihydroergotamine 6-Emetine7-Ergotamin-c 8-finasteride 9-fluorouracil 10-flurazepam 11-fluvastatine 12-isotretinoine13-lovastatine 14-Menotropins(HMG) 15-Methyltestestorone 16-progestrone 17-Quinin 18-Warfarin

X گروه

1-Amikacin 2-amiodarone 3-amitriptiline 4-ASA 5-Atenolol 6-Azoathioprine 7- Antineoplastics 8-Belladona pb 9-captopril 10-carbamazepine 11-carbimazole 12-chlormethine 13-chlordiazpoxide 14-clidinum-c 15-cyclopentolate 16-cyprotron compound 17- Danazole 18- Diazepam 19-Diazoxide 20-Doxycycline 21-codeine 22-hydroxyurea 23-Ibuprofen 24-imipramine 25-indomethacin 26-Insulin 27-Lithium carbonate 28-Lorazepam 29-Medroxyprogestrone 30-Megestrol 31-Methimazole 32-Methotrexate 33-Midazolam 34-Multivitamine therapeutic 35-Nandrolone 36-Naproxen 37-oxazepam 38-Nortriptiline 39-Penicillamine 40-Perphenazine 41-phenobarbital 42-phenytoin 43-primidone 44-propylthiouracil 45-spironolactone 46-streptomycin 47-sulfadiazine 48-Tamoxifen 49- Testestrone 50-Tetracycline Tobramycin 51-Valproate sodium 52-Vitamin A 53-Vitamin A+D 54-vitamin D3

Dگروه

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید