شب ادراری کودکان

سه عامل اضطراب- عفونت- زمنه ارثی باعث شب ادراری کودک می شود.

در صورتی که عامل شب ادراری اضطراب وترس باشد(مانند تغییر مدرسه یا جابجایی

مدرسه) باید حتما با مدارا ومحبت بیشتری با کودک برخورد کرد و روآور شدن بر خورد

خشن باعث شده مشکل را پیچیده تر کند.

درمان دارویی: ۱- دو یا سه قطره تنطور سماق شیرین یا تنطور مخمر آبجو را در آب گرم حل کرده

                      حدود ۲۰ دقیقه قبل از خواب به کورک بدهید.

                    ۲- در مورد عفونت و سوزش مثانه ۵ گرم کاکل ذرت را در ۲۰۰ سی سی آب حل 

                    کرده ۵/۱ ساعت قبل از خواب به کودک بدهید متوانید چای را با شیره انگور شیرین

                   کنید.

/ 0 نظر / 16 بازدید