داروی کلاریترومایسین Clarithromycin

موثر در درمان :

- عفونت باکتریایی حاد در برونشیت مزمن - التهاب گوش میانی -سینوزیت حاد -فارنژیت - تونسیلیت

- پنومونی اکتسابی در محیط کار - عفونت پوست و بافت نرم -زخم گوارشی ناشی از هلیکو باکتریوم پیلوری -بیماری ناشی از مایکو باکتریوم منتشره ( MAC)

/ 0 نظر / 26 بازدید