تست بارداری

راهنماي تست تشخيص بارداري

-تست از7 روز بعد از باروري تخمك مثبت

 ميشود. و هر 5/1 روز جواب بهتر نمايان

 ميشود. ادرار را بهتر است صبح  دريك  ليوان يكبار مصرف جمع آوري كنيد. دماي

نمونه ادرار به دماي اطاق (20-30) برسد

ارتفاع ادرار 1 سانت درليوان باشد نوار تست را در ادرار قرار داده  پس از 2 دقيقه

نوار را خارج كرده و نتيجه را بخوا نيد .

مثبت         دو خط بنفش صورتي

منفي         يك خط بنفش صورتي

عدم ظهور خط بنفش صورتي  نشانه عدم

اجراي صحيح آزمايش است و بايد تكرار

شود.

/ 0 نظر / 55 بازدید