آسم آلرژیک

بیماری نسبتا شایع در کودکان زیر ۱۰ سال میباشد. میتواند بروز فصلی داشته باشد.و یا در اثر 71750bcf19f89ba4a67506bdb0d827ba.jpgحساسیت به آلرژن های محیطی مانند گرد غبار منزل باشد.راه های تشخیصی مفید تست پوستی با آلرژن های مختلف می باشد.در حملات حاد تنگی نفس از اسپری سالبوتامول استفاده شده.و بهترین درمان دوری از آلرژن شناخته شده می باشد.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید