شربت اشتها آور - ويتامينه-آهن دار اطفال

   ۱-اشتها آور ها شامل تریس اوریکس که علاوه بر ویتامین حاوی مقداری سیپروهپتادین  میبا شد که خود اشتها آور است این شربت ساخت اسپانیا است.

۲- شربت بکو اکتین نیز اشتها آور است

۳- شربت اشتها آور گیاهی باریج که از  انار ساخته شده است

   شربت ویتامینه

  این شربت ها بعلت داشتن ویتامینهای گروه ب نیز اشتها آور هستند.                                               ۱- سانستول  ۲- کیدی فارما ساخت سوئیس ۳- مینادکس

     که بهتر است قبل از غذا خورده شود

   شربت های آهن دار ویتامینه

  ۱- کیدی کیر ۲- فروگلو بین ۳-مینادکس آهن دار ۳-همو وایت

    ۶ماه تا ۳ سال ۱ قاشق مربا خوری  ۲ بار در روز 

    ۳ تات ۱۲ سال  و زنان بار دار و شیر ده یک قاشق مربا خوری ۳ بار در روز 

/ 0 نظر / 433 بازدید