اطلاعات دارویی و طب سنتی

مطالب علمی روز داروسازی

نکاتی در مورد کرمهای ضد آفتاب
نویسنده : حکیم - ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
 

نور خورشید به 3 صورت تابش گرمایی، نور مرئی و اشـعـه
ماورای بنفش به زمین می رسـد. اشـعـه مـاوراء بـنفش بر
حسب طول موج به دو نوع UVA و UVB تقسیم میگردد. در
معرض نور خورشید قرار گرفتن بتدریج به بافت پوست شما
آسیب میرساند که ترتیب این آسیب به این شرح میباشد:

1- آفتاب سوختگی
2- التهاب و پوست پوست شدن پوست
3- چین و چروک
4- آسیب به بافت پوست
5- سرطان پوست.

بنابراین برای حفاظت از پـوست زیـر نـور خـورشیـد باید اقدامات لازم را بعمل آورید. برای این کار دو محصول وجود دارد.

1- محصولات ضد آفتاب: در انـواع لوسـیـون، پـمـاد، ژل، اسپـری و کـرمـهـای مـوضعی موجود می باشند. همچنـیـن انـواع استیک STICKS آن نیز وجود دارد که مخصوص لبها، بینی و پلکها است. قـدرت این محصولات بـر اسـاس SPF (فـاکتـور حـفاظت از خورشید) بوده و نشانگر میزان اثر بخشی یک ضد آفتاب در محافظت از پوست در بـرابر اشعه های ماوراء بنفش خورشید می بـاشد. به عبارتی عدد SPF مدت زمـانـی را کـه پوست طول میکشد تا دچار آفتاب سوختگی گردد را مشخص می کنـد. ایـن مـدت زمـان بـرای افـراد گوناگون متفاوت است. برای مثال اگر فـردی پـس از گـذشـت 10 دقـیـقه زیر نور خورشید دچار آفتاب سوختگی میشـود و از ضـد آفتاب با درجه 20 SPF استفاده کرده باشد مدت زمانی که پوست وی آفتاب سوخته می گردد، بـه 200 دقیقـه افـزایش می یابد. بنابراین برای آگاهی یافتن از مدت زمان اثر بخشی این محصـولات کافی اسـت درجـه SPF آن را در مدت زمانی که پوست بدنتان دچار آفتاب سوختگی میگردد ضرب کنید. سـعی کنـید هــنـگام خـریــد ایــن محــصولات آنـهایی کـه دارای برچسب BROAD SPECTRUM (طیف گسترده) میباشد را انتخاب کنید. زیرا آنها هم UVA و هم UVB را فیلتر میکنند. خود این محصولات به دو دسته تقسیم بندی میگردند:

  • ضد آفتابها با ترکیبات مات و کدر: این ضد آفـتـاب ها از اکسیـد روی اسـتـفاده کرده که نور خورشید را باز می تابانند.
  • ضـد آفتابها با ترکیبات جاذب اشعه ماوراء بنفش: شـامـل ANTHRANILATE BENZOPHENONE ،OXYBENZO CINNEMATES بـوده و اشـعـه UV را جـذب خــود میکنند.

2- لباسهای محافظ: این لباسها که مخصوص محافظت از پوست در برابر نور خورشید طـراحـی شـده انـد مـعمولا دارای بافت تنگ و تیره رنگ می باشند. ایـن لبـاسـهـا دارای بـرچـسب UPF (فاکتور حفاظت از اشعه ماوراء بنفش) بـوده کـه سـطح حــفـــاظـت ایــن لباسها در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید را مشخس میکـنند. درجـه UPF نشانگر آن است که چه میزان از اشعه UV توسط لباس جذب می گـردد. بـرای مـثال لباس با درجه UPF 20 تنها 1/20 اشعه ماوراء بنفش از لباس عبور کرده و به پوست میرسد.

نکات بسیارمهم برای محافظت از پوست در برابر نور خورشید و روش صحیح استفاده از ضد آفتابها

1- مدت زمان در معرض قرار گرفتن زیر نور خورشی را به حداقل برسانید به ویژه بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، زیرا تابش خورشید به حداکثر میرسد.

2- در صورتی که در مکان سر باز میباشد تا حد امکان در زیر سایه درختـان و ســایبانها رفته و یا از چتر استفاده کنید.

3- در آفتاب از عینک های آفتابی معتـبر استـفاده کنـیـد تـا از آسیـب دیدن چشمایتان و بروز بیماری آب مروارید جلوگیری کرده باشید.

4- زیر نور خورشید از کلاه با لبه پهن و دراز اسـتفاده کنید کلاهی که سایه حاصل از آن گوش و چشمها و گردن شما را پوشش دهد.

5- از پیراهن های آستین بلند و شلوارهای پاچه بلند استفاده کنید.

6- از ضد آفتاب با حداقل درجـه 15 و بـالاتر استـفـاده کـرده و هـر 2 سـاعـت یـکبار آنها را تجـدید کرده و مجددا به پوست خود بزنید. همچـنین پــس از حـمــام، شـنا و تعریق زیاد می باید مجددا آنها را به پوست بدن زد.

7- هنگام استفاده از ضد آفتابها سعی کنیـد یک لایه نازک از ضد آفتاب روی پوست شما باقی بماند .آن را مالش ندهید تا به خورد پوست برود.

8- از محصولات لباسشویی حاوی مواد حـفاظت کننده UV استفاده کنید تا لباسهایتان حفاظت بیشتری را برای شما ایجاد کنند.

9- حتما از ضد آفتاب در هوای ابری همانند هوای آفتابی استفاده کنید.